Psychomodulační látky jsou chemické látky, které ovlivňují funkci centrálního nervového systému a psychický stav jedince. Tyto látky mohou buď zvyšovat nebo snižovat nervovou aktivitu a mohou mít vliv na náladu, myšlení, vnímání a další psychické procesy.