Při spatření písmena E na obale potraviny se většina lidí otřese strachem a potravinu by nejraději dali zpět do regálu a vzali si jiný výrobek, kde toto písmenu nebude, ale marně. „Éčka“ jsou téměř všude. Tyto látky jsou pro většinu potravin neodmyslitelnou součástí jejich výroby. Při jejich výrobě se používají z mnoha důvodů.

Zlepšují vlastnosti potravin tím, že prodlužují jejich trvanlivost, zvýrazňují barvu, zlepšují chuť nebo jsou důležité z hlediska technologie výroby, například zvyšují mísitelnost jednotlivých složek při přípravě těsta, urychlují kynutí apod.

Některé z těchto látek bereme jako samozřejmost. Třeba přípravu bábovky bez kypřicího prášku do pečiva, což není nic jiného než uhličitan sodný (E 500) nebo difosforečnan sodný (E 450), si neumíme představit. 

Všechny tyto látky se souhrnně nazývají přídatné látky (aditiva). Jsou členěny do kategorií v souladu s funkcí, kterou v potravině vykonávají.  

Přítomnost látek přídatných, které byly v potravině použity, musí být uvedena na obale, a to v sestupném pořadí podle toho, v jakém množství jsou v potravině obsaženy. Přítomnost látky přídatné se označuje uvedením názvu látky nebo číselného kódu E (E čísla).

Kód E zavedla EU pro přídatné látky, které byly podrobně zhodnoceny na základě toxikologických studií a jsou v povolených dávkách, které jsou bezpečné pro zdraví konzumentů. Pokud jsou přídatné látky používané v souladu s platnými předpisy, nepředstavují pro spotřebitele významné zdravotní riziko.

Každá přídatná látka, která má být schválena pro použití do potravin, musí projít přísným hodnocením zdravotní nezávadnosti. Přesný seznam a podmínky jejich použití jsou zpracovány ve vyhlášce č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin.

Autor: lb

Další odkaz:

Databáze Éček