Další skupinu produktů z obilovin tvoří pekařské výrobky. Mezi pekařské výrobky patří chléb a pečivo, sušenky, suchary, crackery aj.

 • Pekařské výrobky získané tepelnou úpravou těst nebo hmot, jejichž sušina je v převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky s výjimkou šlehaných hmot a sněhového pečiva,
 • Chléb, výrobek kypřený kvasem, popřípadě droždím ve tvaru veky, bochníku nebo formový, je-li chléb označen druhem obiloviny, musí být její podíl nejméně 90 % z celkové hmotnosti použitých mlýnských surovin (např. 90 % žitné mouky u žitných výrobků, u žitno-pšeničných výrobků nejméně 50 % první obiloviny, u celozrnných výrobků nejméně 80 % celozrnných mouk apod.),
 • Běžné pečivo, tvarovaný výrobek z pšeničné nebo žitné mouky, přísad a přídatných látek, který obsahuje méně než 8,2 % bezvodého tuku a méně než 5 % cukru,
 • Jemné pečivo, výrobky získané tepelnou úpravou těst nebo hmot s recepturním přídavkem nejméně 8,2 % bezvodého tuku nebo 5 % cukru na celkovou hmotnost použitých mlýnských výrobků, popřípadě obsahující různé náplně před pečením nebo po upečení: marmeládu, džem, povidla, nebo povrchově upravené sypáním, polevou nebo glazurou,
 • Trvanlivé pečivo, vyrobené zejména z mouky, popřípadě dalších surovin, přídatných látek a látek určených k aromatizaci, s obsahem vody nejvýše 10 %, s výjimkou perníků, preclíků a trvanlivých tyčinek s obsahem vody nejvýše 16 %; popřípadě plněné různými náplněmi, máčené, potahované nebo povrchově upravené,
 • Sušenky, výrobky získané upečením těsta, zejména chemicky kypřeného,
 • Trvanlivé pečivo ze šlehaných hmot, výrobky kypřené výhradně mechanicky, jejichž základními surovinami jsou vaječný obsah a cukr,
 • Oplatky, výrobky získané upečením tenké vrstvy těsta nebo hmoty ve formách,
 • Perníky, výrobky z chemicky kypřeného těsta s přídavkem koření a neutralizovaného invertovaného cukerného roztoku nebo invertního cukru nebo medu,
 • Suchary, výrobky z těsta kypřeného chemicky nebo biologicky, po upečení krájené na plátky a restované, preclíky a trvanlivé tyčinky, výrobky z těsta, kypřeného chemicky nebo biologicky, které musí být při pečení prosušeny v celém objemu,
 • Crackerové pečivo, výrobky z laminovaných těst kypřených chemicky nebo biologicky.

 

Při nákupu těchto produktů je vhodné zkontrolovat:

 1. údaje uváděné na etiketě,
 2. v názvu výrobku vždy druh, skupinu výrobků, druh náplně a polevy v případě plněných nebo potahovaných výrobků,
 3. zda obal není porušen,
 4. zda neobsahují škůdce, např. moly, atd.

 

Autor: lb