O tom, že základem zdravé výživy je bezesporu ovoce a zelenina, není pochyb. Světová zdravotnická organizace doporučuje každý den sníst alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny, což představuje 400-600 g denně.

Požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu:

Čerstvým ovocem se rozumí jedlé plody a semena stromů, keřů nebo bylin, uváděné do oběhu bezprostředně po sklizni nebo po určité době skladování v syrovém stavu.

Rozeznáváme tyto skupiny: jádrové, peckové, bobulové, skořápkové plody tropů a subtropů.

Čerstvou zeleninou se rozumí jedlé části, zejména kořeny, bulvy, listy, nať, květenství, plody jednoletých nebo víceletých rostlin, uváděné do oběhu bezprostředně po sklizni nebo po určité době skladování v syrovém stavu.

Rozeznáváme tyto skupiny zeleniny: košťálová, kořenová, listová, lusková, plodová, cibulová, natě, klasy, výhonky.

Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina se značí:

  • názvem podskupiny,
  • třídou jakosti,
  • názvem odrůdy, pokud tak stanoví předpis Evropského společenství o normách pro jednotlivé druhy ovoce nebo zeleniny, nebo názvem odrůdy, pokud tak stanoví technická norma,
  • údajem o tom, že čerstvé ovoce nebo čerstvá zelenina byly po sklizni ošetřeny konzervačními nebo jinými chemickými látkami.

 

Požadavky na jakost

Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina se zařazují podle smyslových a fyzikálních požadavků do tříd jakosti, které jsou stanoveny předpisy Evropského společenství o normách pro jednotlivé druhy ovoce nebo zeleniny, nebo technickou normou.

Skladování

Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina se skladují odděleně, v čistých, dobře větratelných prostorách, popřípadě v prostorách s řízenou atmosférou na dřevěných podlážkách.

 

Rady při nakupování a manipulaci:

  • ovoce a zeleninu v obchodech pečlivě vybírejte, vyvarujte se nahnilých a od pohledu nepřirozeně vybarvených kusů,
  • ovoce či zeleninu omýt teplou vodou, čímž odstraníme velké množství nežádoucích látek,
  • u ovoce a zeleniny zakoupených v obchodech není dobré využívat kůru a obecně vnější vrstvy ovoce pro další zpracování (bývá chemicky ošetřeno),
  • při nákupu zpracovaného ovoce a zeleniny je vhodné zkontrolovat údaje uváděné na etiketě a podmínky skladování. Výrobky s prošlou dobou trvanlivosti nebo nevhodně skladované se nedoporučují k dalšímu použití.

 

Autor: lb