K tradičním ovocným druhům patří hrušky a jablka. Na našem trhu se lze setkat s tuzemskou i dovozovou produkcí, neboť skladování v chladírnách s řízenou atmosférou umožňuje nákup tohoto ovoce po celý rok. Při nákupu jádrového ovoce je vhodné, aby spotřebitel věnoval pozornost následujícím okolnostem: Ovoce musí být vždy prodáváno celé (nikdy výkroje); zdravé, čerstvého vzhledu a čisté; bez výskytu chorob a škůdců a bez cizích pachů a chutí.

Samozásobitelé by měli vědět, že červivé plody lze zpracovat na mošt, napadené plísní se však musí vždy vyhodit. Na ovoci se plísní vyskytuje celá řada. Mnohé (zejména rod Penicillium) produkují mykotoxin zvaný patulin. A právě mykotoxiny patří mezi nejrizikovější látky, s nimiž se lze v potravinách setkat. Nepomůže ani vykrojení zasažené části plodu, plísně jej prorostou a kontaminují prakticky celý.

V zahraničí se hrušky považují obecně spíše za luxusnější ovoce, zákazník za ně platí v porovnání s jablky několikanásobně vyšší cenu. Hrušky se zde zpravidla nabízejí v "platóncích", někdy jsou plody výběrové jakosti zabaleny individuálně do hedvábného papíru. Toto ovoce je totiž mnohem citlivější na manipulaci během třídění, balení i prodeji a ne vždy je mu věnována odpovídající pozornost.

Optimální konzumní zralost nastupuje u hrušek velmi rychle a při uskladnění v teplém prostředí plody rychle přezrávají a zahnívají. Přesto z nich lahodná chuť, máslová konzistence, vyrovnanější poměr cukrů a kyselin dělá velmi atraktivní ovoce. Mezi významné producentské oblasti jablek patří Evropa, Afrika (hlavně Jihoafrická republika), Austrálie (domovina odrůdy Granny Smith) i severní Amerika, kde vznikla podstatná část komerčně nejúspěšnějších odrůd - například i světově nejdůležitější Golden Delicious.

Počet odrůd a jejich mutací činí několik tisíc a zahrnuje odrůdy letní, podzimní a zimní, z nichž některé dosahují konzumní zralosti až v době, kdy se začíná sklízet letní úroda jablek následujícího ročníku. Dá se říci, že v nabídce odrůd si vybere každý, ať už má rád jablka sladká (G. Delicious), kyselá (Ontario), zelená (G. Smith) nebo červená (Red Delicious).

U některých druhů jablek se lze setkat se rzivostí slupky. V tomto případě se nejedná o projev choroby, ale o znak typický pro určité odrůdy. Tento jev může být v některých létech silnější, spotřebitele však nijak neohrožuje. Pro omezení vlivu chorob a škůdců jsou při produkci jádrového ovoce ve značné míře používány pesticidy. Obsah jejich reziduí (zbytků) v plodech pravidelně kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Nadlimitní nálezy se objevují prakticky každoročně - i když ne příliš často. Při dodržení správné pěstitelské praxe však nejsou rezidua pesticidů zpravidla vůbec objevena.

Jádrové ovoce bývá při prodeji označeno odrůdou. Nabízejí-li se jablka ve spotřebitelských obalech do hmotnosti dvou kilogramů, mohou obsahovat i více odrůd různého původu. Často tak bývají zabaleny plody různých barev, což v kombinaci s vhodným obalem zvyšuje jejich prodejnost. Nezbytnou součástí označení je identifikace výrobce a označení šarže, například datem balení.

Tyto údaje jsou důležité - jablka z různých oblastí mají totiž různou chuť. Při skladování většího množství jádrového ovoce, například ve sklepích, kde bývá uložena i další zelenina, dochází k nežádoucímu jevu. Jablka produkují velké množství etylénu - jedná se o zcela přirozený průvodní jev dozrávání plodů. Ne všechny ostatní plodiny však tento plyn snášejí. Kořenová zelenina skladovaná v blízkosti jablek sice nezvadne, ale brzy "zgumovatí" tak, že se kořeny mrkve dají otočit kolem prstu.

Zdroj: SZPI