Základní surovinou pro výrobu kakaa a čokolády jsou fermentovaná a sušená semena kakaovníku, respektive kakaových bobů, která se dále zpracovávají. Požadavky na kakaový prášek, směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony jsou stanoveny vyhláškou MZe č. 76/2003 Sb., ve znění č. 43/2005 Sb.

Názvy, ve vyhlášce obsaženými, se rozumí:

 • kakaovými boby - fermentovaná a sušená semena kakaovníku (Theobroma Cacao L.),
 • kakaovým tukem - tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí, které nevyhovují požadavkům stanoveným pro kakaové máslo,
 • kakaovým máslem - tuk získaný z kakaových bobů nebo jejich částí,
 • kakaovým práškem (kakaem) - potravina získaná z pražených kakaových bobů zbavených slupek, upravených do formy prášku, obsahující nejméně 20 % kakaového másla v sušině a nejvýše 9 % vody,
 • směsí kakaa s cukrem - potravina získaná mechanickým smísením nebo instantizací kakaa s cukrem v určitém poměru,
 • čokoládou v prášku - potravina vyrobená ze směsi kakaa a cukrů obsahující nejméně 32 % kakaa,
 • čokoládou k přípravě nápoje, slazeným kakaem, slazeným kakaovým práškem - potraviny vyrobené ze směsi kakaa a cukrů obsahující nejméně 25 % kakaa,
 • čokoládou (hořkou čokoládou) - potravina vyrobená z kakaových součástí, sladidel přídatných látek nebo látek určených  k aromatizaci, 
 • mléčnou čokoládou - potravina vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mléka nebo mléčných výrobků,
 • bílou čokoládou - potravina vyrobená z kakaového másla, mléka nebo mléčných výrobků, sladidel, popřípadě z dalších složek,
 • plněnou čokoládou - potravina, jejíž vnější vrstva je složena z čokolády, mléčné čokolády, family mléčné čokolády nebo bílé čokolády; vnitřní náplň nesmí být složena z pekařských výrobků nebo mražených krémů (zmrzliny); vnější čokoládový podíl musí činit nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku,
 • Chocolate a la taza - čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 8 % celkové hmotnosti,
 • Chocolate familiar a la taza - čokoláda vyrobená z kakaových součástí, sladidel, mouky nebo pšeničného, rýžového nebo kukuřičného škrobu, přičemž obsah mouky nebo škrobu je nejvýše 18 % celkové hmotnosti,
 • family mléčnou čokoládou - potravina vyrobená z nižšího podílu kakaových součástí, sladidel a vyššího podílu mléka nebo mléčných výrobků,  
 • čokoládovým bonbonem - potravina o velikosti jednoho sousta, vyrobená z jednoho druhu čokoláda nebo kombinace čokolád ve směsi (čokolády, mléčné čokolády,  family mléčné čokolády, bílé čokolády nebo plněné čokolády) a jiných jedlých složek; celkový obsah čokolády musí být nejméně 25 % celkové hmotnosti výrobku,
 • kakaovou součástí - kakaová drť, kakaová hmota, kakaový prášek, kakaové máslo, kakaové výlisky, kakaový tuk. 

 

Při nákupu těchto produktů je vhodné sledovat:

 • označení názvem skupiny, popřípadě i názvem podskupiny, kdy se čokoláda v prášku, čokoláda k přípravě nápoje, slazený kakaový prášek (slazené kakao) označí celkovým obsahem kakaové sušiny v %  slovy: "kakao nejméně . . . . %",
 • kakao a směsi kakaa s cukrem se označí slovy "se sníženým obsahem tuku" v případě, že obsah kakaového másla je nižší než 20 % hm. z celkové sušiny.
 • na obale se označí údaje o skutečném obsahu kakaového másla,
 • že do kakaových prášků, čokolád v prášku, čokolád k přípravě nápojů nebyly přidány látky ur??ené k aromatizaci, a které napodobují chuť čokolády nebo mléčného tuku,
 • zda obsahuje rostlinný tuk,
 • zda není znečištěna skladištními škůdci,
 • zda nevykazuje jinou barvu než charakteristickou (nikdy ne šedou). 

 

Autor: lb