ZÁCHVATOVITÉ PŘEJÍDÁNÍ (kompulzivní přejídání) se v zahraniční literatuřeřadí mezi PPP stejně jako mentální bulimie a anorexie. Označuje se termínem binge eating disorder (BED).

V současné době, plné reklamních tahů na různé dobroty, kdy jsou navíc veškeré potraviny dostupné, není nic neobvyklého, když lidé jedí více, než potřebují, nebo jedí v případě, kdy ani nepociťují hlad. Přejídání může mít ale i vážnější příčiny.

V případě BED se jedná o diagnózu charakterizovanou pravidelným záchvatovitým přejídáním bez kompenzačních mechanizmů (projímadla, zvracení apod.), čímž se liší od mentální bulimie.

Pacienti s BED jedí obrovské porce jídla, jedí velmi často a nejedí, protože by měli hlad. Hlavním hybatelem je strach, frustrace, úzkost nebo hněv. Problém potom není určován tělesnou hmotností, ale vztahem k samotnému jídlu.

Takto postižení jedí rychle, jedí, dokud se necítí nepříjemně plní, jedí velká množství, a to i přes to, že se necítí hladoví.

Často jedí o samotě, protože se sami za sebe stydí a po jídle cítí pocit viny.

Záchvaty přejídání se někdy střídají s omezováním v jídle až hladověním.

Výsledkem může a nemusí být nadváha. Není totiž výjimkou, že postižená osoba, drží po záchvatu hladovku nebo intenzivně cvičí, aby si udržela stále stejnou váhu.

V takovém případě se nejbližší osoby nemusí o poruše vůbec dozvědět. Jedno z kritérií, které určuje, že se jedná skutečně o BED, je záchvatovité přejídání, které se objevuje minimálně 2× týdně po dobu 6 měsíců.

 

Příčiny BED

Stejně jako u mentální bulimie nebo anorexie jsou příčinou této poruchy z velké části psychické potíže vyvolané nespokojeností se sebou sama nebo se vším, co se děje kolem postižených osob.

Dalšími podněty jsou sociální a kulturní faktory (dnešní ideál krásy), držení diet nebo samotná nálada. Veškeré pocity (strach, očekávání, radost, potěšení, vina), prožitky a úvahy souvisejí s jídlem. Postižená osoba se celý den zabývá jídlem.

 

Výskyt BED

Záchvatovité přejídání postihuje obě pohlaví, v 85 % se však vyskytuje u žen a dívek. Může se rozvinout u kohokoliv bez ohledu na věk. Někdy se v rodinách přenáší jako navyklý způsob v určitých chvílích. Zdravotní důsledky BED jsou:

 • nedostatek vitaminů a minerálních látek (postižení často konzumují živinově neplnohodnotné potraviny bohaté na tuky a cukry)
 • nadváha až obezita
 • riziko diabetes mellitus (cukrovka)
 • problémy se srdcem a cévami (s krevním tlakem)
 • problémy s pohyblivostí a kloubním aparátem
 • vyšší rizko nádorových onemocnění
 • porucha může přejít až do anorexie nebo bulimie

 

Jak rozpoznat BED

Odpovězte si sami:

 • Cítíte ztrátu kontroly při jídle?
 • Veškerý čas trávíte přemýšlením o jídle?
 • Jíte v tajnosti (sami)?
 • Jíte až do pocitu, kdy se cítíte plni a nepříjemně?
 • Jíte, abyste utekli od starostí nebo abyste se utěšili?
 • Cítíte se po jídle znechuceni nebo zahanbeni?
 • Nemůžete přestat jíst i přes to, že chcete?

Pokud někteří z vás mají pocit, že právě BED je vysvětlení vašich potíží se stravováním, neostýchejte se vyhledat pomoc odborníka!

 

Použitá literatura:

Manuál prevence v lékařské praxi, Kol. autorů, Státní zdravotní ústav; http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi
Prevence v praxi, Kol. autorů, Nadace CINDI ve spolupráci s 3. Lékařskou fakultou University Karlovy v Praze, 2009; http://gtge.org/cindi/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=28
Bulimie: Jak bojovat s přejídáním, 3., doplněné a přepracované vydání Autor: František David Krch, Nakl. Grada, Mentální anorexie, Autor: František David Krch, Nakl. Grada, Poruchy příjmu potravy, 2. doplněné a přepracované vydání, Autor: František David Krch, Nakl. Grada

Autor: jr